Arhivă

Masura 411.11

 

Masura 411.11 – “Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”

 

Se finanteaza: 100% Valoare minima finantata: – Valoare maxima finantata: –

 

Obiectiv general:

Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza in sectoarele mentionate.

 

Obiective specifice:

Dobandirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea in sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului in zonele rurale.

Imbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate in activitati forestiere pentru practicarea unui management durabil al padurilor in vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si valorificarii eficiente a produselor padurii.

 

Obiectivele operationale urmaresc realizarea unor actiuni care vor contribui la:

 1. a) imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara;
 2. b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor;
 3. c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare) ;
 4. d) constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu in sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare in scopul imbunatatirii protectiei mediului;
 5. e) educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobandirea constiintei forestiere) in vederea asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta obiective principale ale politicii nationale forestiere;
 6. f) informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).

Furnizarea actiunilor de formare profesionala precum si a actiunilor de informare si difuzare a

cunostintelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.

 

Domeniul de actiune

Masura sprijina:

 1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), cu perioade diferentiate de pregatire, in functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de pregatire al solicitantilor de formare profesionala in vederea imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice in domeniul agricol, forestier si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc.
 2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala.

Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual.

 

Beneficiarii

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii

(inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.

Beneficiarii directi, furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie.

 

Descrierea operatiunilor (inclusiv a tipurilor de formare profesionala)

 1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile agricol,

silvic si alimentar, ca de exemplu:

 1. a) Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele Uniunii Europene;
 2. b) Imbunatatirea si incurajarea afacerilor;
 3. c) Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului;
 4. d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
 5. e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;
 6. f) Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar;
 7. g) Insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului.
 8. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri,

expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de experienta etc.

Lista actiunilor prezentate la pct. 1 si 2 nu este exhaustiva.

 

Detalii privind acordarea sprijinului

Urmatoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar:

 1. a) Costurile legate de pregatirea si desfasurarea diferitelor actiuni de formare profesionala:

– Onorarii pentru formatori;

– Diurne pentru cursanti;

– Cheltuieli de transport;

– Materiale didactice si consumabile;

– Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala.

 1. b) Costurile privind diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte:

– Cheltuieli de transport;

– Materiale informative;

– Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de informare si difuzare de cunostinte.

Toate aceste costuri trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului pret-calitate si al rentabilitatii.

 

Contributia publica aferenta masurii (100%), este de 18.000 Euro