Măsura 6.4 (6B)- Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate