MĂSURA 3 (3A) Sprijin pentru integrarea şi promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale