MĂSURA 2.1. (2A)  Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole