MĂSURA 6.2 (6A) – Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism EURI