Măsura 6.5(6B)- Acțiuni de integrare a minorităților etnice(Inclusiv minoritatea rromă)