MĂSURA 1.2. (1C) Transfer de cunoștințe formare și învățare continuă