Misiunea Strategica a teritoriului LEADER Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru:

Valorificarea potenţialului agricol, turistic şi antreprenorial prin dezvoltarea echilibrata si durabila a teritoriului LEADER şi integrarea economica a zonei în circuitul inter-regional şi international în scopul creşterii calităţii vieţii tuturor categoriilor sociale din regiune.

 

Prioritatea Strategica 1: Agricultura

Obiective operationale:

1. Dezvoltarea, consolidarea si integrarea comerciala a agriculturii privat-familiale

2. Cresterea valorii produselor agricole prin procesare

3. Integrarea sistemelor de colectare si conditionare pentru produsele agricole

4. Promovarea produselor specifice, traditionale si cu inalta valoare biologica

 

Prioritatea Strategica 2: Turism rural si agroturism

Obiective operationale:

1. Amenajarea si reabilitarea obiectivelor turistice si a infrastructurii de turism

2. Sprijinirea initiativelor de turism prin dezvoltarea capacitatilor existente si stimularea de noi initiative

3. Dezvoltarea de forme noi de turism (culinar, cultural, istoric, religios, de traditii)

4. Organizarea si promovarea ofertei turistice a teritoriului

 

Prioritatea Strategica 3: Diversificarea economiei rurale

Obiective operaţionale:

1. Revigorarea si consolidarea economica a meseriilor traditionale in rural

2. Dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala prin implantare economica

3. Integrarea tradiţiilor şi meştesugurilor în economia teritoriului

 

Prioritatea Strategica 4: Infrastructură social-edilitară

Obiective operaţionale:

1. Creşterea standardelor de trai prin dezvoltarea şi modernizarea echipării spaţiilor publice 

2. Integrarea funcţională a echipării sociale şi edilitare în viaţa comunităţii prin construirea şi amenajarea obiectivelor de interes social şi edilitar